Grizzly Mesh titreýän iýmitlendiriji maşyn

Gysga düşündiriş:

Programma: gum we daş döwmekde, kömür käninde, peýdany gaýtadan işlemekde, himiýa senagatynda, abraziw we iýmitlendiriş amallarynda giňden ulanylýar
Ulanylýan materiallar: daş, granit, bazalt, kwars daşy, demir magdany, hek daşy
Iýmitiň ululygy: 300-900mm
Gaýtadan işlemek kuwwaty: 50-1000T / sag


Önümiň tanyşdyrylyşy

Degişli önümler

Önümiň tanyşdyrylyşy:

Wibrasiýa iýmitlendiriji titreýän iýmitlendiriji hökmünde hem bellidir.Bu titreýän iýmitlendiriji bilen, Blok we granulalar materiallary önümçilik döwründe ammardan material alýan enjamlara deň, yzygiderli we üznüksiz berilip bilner, Gum we daş önümçilik liniýasynda titrän iýmitlendiriji üznüksiz we birmeňzeş iýmit berip biler. eziji maşynlar we material üçin gödek barlag.Gum we çagyl ezmek, kömür gazmak, peýdany gaýtadan işlemek, himiýa, abraziw we iýmitlendiriş işleriniň beýleki pudaklarynda we olaryň birleşdirilen ezmek we barlag enjamlarynda giňden ulanylýar.

Önümiň artykmaçlyklary:

1, kiçi göwrüm, ýeňil agram, ýönekeý gurluş.
2, ýokary netijelilik, uly iýmitlendiriş ukyby.
3, birmeňzeş iýmitlendirmek, üznüksiz öndürijilik.
4, ýörite gözenegiň dizaýny, materialyň ýapylmagynyň öňüni alyp biler.
5, ýapyk gurluş dizaýnynyň ulanylmagy, tozanyň hapalanmagynyň öňüni alyp biler, daşky gurşawy goramak iýmitleniş standartlaryna ýetip biler.

Iş ýörelgesi:

Wibrasiýa ediji iýmitlendiriji çukurdan, yrgyldy tolgundyryjydan, pru springina goldawyndan we geçiriji enjamdan durýar.Çukuryň titreýän iýmitiniň yrgyldy çeşmesi iki eksantrik şahadan (işjeň we passiw) we dişli jübütden ybarat yrgyldy tolgundyryjydyr.Motor hereketlendirijini V kemerden sürýär we işjeň wilkadaky dişli passiw mil bilen hereket edýär.Aýlananda, işjeň we passiw şahalar bir wagtyň özünde ters tarapa aýlanýar we materiallary eltmek maksadyna ýetmek üçin tanky titreýär we material yzygiderli akýar.

DSCN1083
IMG_1011
IMG_1012

Önümiň parametrleri:

modeli Iň ýokary iýmitlendiriji ululygy kuwwaty Motor modeli Motor güýji agramy Hopper ululygy
ZSW-300x85 450 55-80 Y-160L-6 11 3.8 3000x850
ZSW-380x96 500 90-150 Y-160L-6 11 4.6 3800x960
ZSW-420x110 600 120-320 Y-180L-6 15 5.3 4200x1100
ZSW-490x110 600 150-350 Y-180L-6 15 5.8 4900x1100
ZSW-490x130 750 250-450 Y-200L-6 22 6.5 4900x1300
ZSW-600x130 750 300-560 Y-200L-6 22 7.8 6000x1300
ZSW-600x150 900 500-800 Y-225M-6 30 10.5 6000x1500
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň