sahypa_banner2

Stasionar ösümlikler

 • C seriýasy Gum ýasaýjy maşyn

  C seriýasy Gum ýasaýjy maşyn

  Programma: metal we metal däl magdanlarda, gurluşyk materiallarynda, garyşyk stansiýasynda, gury minomda, gum we daş agregatda ezmek we beýleki pudaklarda, şeýle hem mehaniki gum we daş şekilinde giňden ulanylýar.
  Ulanylýan materiallar: çagyl, kwars daşy, hek daşy, daş daşy, kömür gangue, bazalt, granit, diabase we ş.m.

  Iýmit bölejikleriniň ululygy : 30-60mm
  Işlemek ukyby : 60-580t / sag

 • Çuň Cavity C seriýaly eňek döwüjisi

  Çuň Cavity C seriýaly eňek döwüjisi

  Ulanylýan ýerler: gum we çagyl döwmek, magdanlary döwmek, daşlary döwmek, himiki önümçilik, ýol gurluşygy, infrastruktura gurluşygy we ş.m.
  Ulanylýan materiallar: derýa daşy, granit, bazalt, demir magdany, kwars we beýleki orta gaty gaty gaýalar.
  Iýmitlendirmegiň ululygy: 120-1500mm
  Gaýtadan işlemek kuwwaty: 65-1590t / sag

 • Köp silindrli gidrawlik konus ýykyjy

  Köp silindrli gidrawlik konus ýykyjy

  Ulanylýan ýerler: gum we çagyl döwmek, magdanlary döwmek, daşlary döwmek, himiki önümçilik, ýol gurluşygy, infrastruktura, energiýa we ş.m.
  Ulanylýan materiallar: Kwars, derýa daşlary, kalsit, dolomit, granit, bazalt, demir magdany, hek daşy, diabase, gök daş we beýleki gaty we orta gaty gaýalar.
  Iýmitlendirmegiň ululygy: 50450mm
  Gaýtadan işlemek kuwwaty: 45-1200t / sag

 • Effokary täsirli wibrasiýa ekrany

  Effokary täsirli wibrasiýa ekrany

  Ulanylýan ýerler: çäge we daş materiallaryny karýer barlamak üçin, şeýle hem gurluşyk galyndylaryny gaýtadan işlemek, kömür taýýarlamak, magdan gazyp almak, mineral gaýtadan işlemek, gurluşyk materiallary, elektrik energiýasy we himiýa senagaty we beýleki barlag programmalary üçin amatly
  Ulanylýan materiallar: kwarsit, demir magdany, granit, bazalt, diabase, slanes, çagyl, hek daşy we ş.m.
  Iýmitlendirmegiň ululygy: ≤200mm
  Göwrümi: 35-1000T / sag

 • Çyzykly suwlandyryjy titreýän ekran enjamy

  Çyzykly suwlandyryjy titreýän ekran enjamy

  Ulanyş gerimi: gury guýruklar, suw ýuwýan gum, ýalpak suw bilen arassalamak, inçe çäge dikeldiş enjamy, topragy bejermek, palçyk bilen bejermek, lagym arassalamak we ş.m.
  Materiallar: demir galyndylar, altyn guýruklar, kwars gumy, guýma çäge, gurluşyk materiallary gum, kaliý feldspar suwsuzlygy, şäher lagymlary, senagat lagymlary, derýa palçyklary, palçyk bilen bejermek, gurluşyk palçyklary, buraw palçyklary bilen bejermek
  Iýmitlendirmegiň ululygy ≤5MM
  Gaýtadan işlemek kuwwaty: 30-600t / sag

 • Grizzly Mesh titreýän iýmitlendiriji maşyn

  Grizzly Mesh titreýän iýmitlendiriji maşyn

  Programma: gum we daş döwmekde, kömür käninde, peýdany gaýtadan işlemekde, himiýa senagatynda, abraziw we iýmitlendiriş amallarynda giňden ulanylýar
  Ulanylýan materiallar: daş, granit, bazalt, kwars daşy, demir magdany, hek daşy
  Iýmitiň ululygy: 300-900mm
  Gaýtadan işlemek kuwwaty: 50-1000T / sag

 • Effectiveönekeý täsirli çäge kir ýuwýan maşyn

  Effectiveönekeý täsirli çäge kir ýuwýan maşyn

  Ulanylýan ýerler: arassalamak, bahalandyrmak, metallurgiýada arassalamak, gurluşyk materiallary, gidroelektrik we beýleki pudaklarda we inçe we gödek materiallary ýuwmak üçin amatly.
  Ulanylýan materiallar: metallurgiýa, gurluşyk materiallary, gidroelektrik we beýleki pudaklarda gum agregatyny ýuwmak, bahalandyrmak, arassalamak we ş.m.
  Iýmitlendirmegiň ululygy: ≤10mm
  Göwrümi: 20-200T / sag

 • Agyr wezipe görnüşi täsir ediji

  Agyr wezipe görnüşi täsir ediji

  Ulanylýan ýerler: magdan gazmak, demir ýol gurluşygy, infrastruktura, awtoulag ýoly, energiýa, sement, himiýa we beýleki pudaklar
  Ulanylýan materiallar: derýa daşy, granit, demir magdany, hek daşy, şlak, kwarsit, gurluşyk galyndylary, gum we çagyl agregatlary we ş.m. ýaly dürli magdanlar.
  Iýmitiň ululygy: 0001000mm
  Göwrümi: 60-700t / sag
  Önümiň tanyşdyrylyşy:

 • Bir silindrli gidrawlik konus döwüjisi

  Bir silindrli gidrawlik konus döwüjisi

  Programma meýdanlary: dürli gum we çagyl agregatlary döwmek we barlamak, magdanlary döwmek, daş döwmek amallary we ş.m.
  Ulanylýan materiallar: demir magdany, altyn magdany, reňkli metal magdany, granit, kwars, bazalt we ş.m. ýaly gaty gaýalary orta we inçe ezmek.
  Iýmitlendirmegiň ululygy: 60560mm
  kuwwaty: 27-1600t / sag