Mine Slurry nurbat klassifikator enjamy

Gysga düşündiriş:

Programma: konsentrator, agyrlyk konsentratory
Ulanylýan materiallar: kwars gumy, altyn magdany, demir magdany, polat şlak, magdan, inçe palçyk we ş.m.


Önümiň tanyşdyrylyşy

Degişli önümler

Önümiň tanyşdyrylyşy:

Magdan çägesini bölmek üçin ýapyk zynjyrly sikl prosesi bolan konsentratorda we top degirmeninde giňden ulanylýar ýa-da magdan çägelerini we inçe palçyklary klassifikasiýa etmek üçin agyrlyk güýji konsentratorynda, pulpa bölejikleriniň ululygynyň klassifikasiýasynyň metaldan peýdalanmak prosesi we magdan ýuwmak işinde azalmak. bahalandyryjy maşyn ýönekeý gurluşyň, ygtybarly işiň we amatly işlemegiň aýratynlyklaryna eýedir.

jfghh

Önümiň artykmaçlyklary:

1. Enjam işlemekde we işlemekde ýönekeý, esasanam gury usul bilen iri we orta gum önümçilik liniýasy üçin amatly.
2, önümiň aşa bölejiklerden we şlaklardan öňüni almak üçin ýokary takyklyk, ýokary klassifikasiýa.
3. pleönekeý gurluş, gowy hilli we ýokary könelişme garşylygy, durnukly önümçilik we ygtybarly işlemek.
4, ygtybarly işlemek, daş tozy hiline gözegçilik etmek aňsat.
5, awtomatlaşdyrmagyň ýokary derejesi, amatly iş, durnukly we ygtybarly iş.

Iş ýörelgesi:

Spiral klassifikator gaty bölejikleriň ululygy we aýratyn agyrlyk güýji dürli-dürli, şonuň üçin suwuklykda ýerleşiş tizligi başga.Inçe magdan bölejikleri suwda ýüzýär we aşýar, gödek magdan bölejikleri tankyň düýbüne çümýär we mehaniki klassifikasiýa üçin nurbat bilen basylýar.

hfgd (3)
hfgd (2)
hfgd (1)

Önümiň parametrleri:

Spiral klassifikatorynyň tehniki parametrleri

Model nurbatyň diametri

(mm)

(mm)
fleýta uzynlygy
Spiral tizligi (T / d ac Potensial kuwwat (kw) (Mm≤) ölçeg (T)

agramy

gum
- yzyna
aşmagy üçin

sürmek

 

üçin

ýokary galma

 

uzynlygy ini beýikligi
FG-3 300 3000 12-30 80-150 20 1.1 ---- 3850 490 1140 0.7
FG-5 500 4500 8-12.5 135-210 32 1.1 ---- 5430 680 1480 1.9
FG-7 750 5500 6-10 340-570 65 3 ---- 6720 980 1820 3.1
FG-10 1000 6500 5-8 675-1080 110 5.5 ---- 7590 1240 2380 4.9
FC-10 8400 675-1080 85 7.5 ---- 9600 1240 2680 6.2
FG-12 1200 6500 4-6 1170-1870 155 7.5 2.2 8180 1570 3110 8.5
FC-12 8400 1170-1870 120 7.5 2.2 10370 1540 3920 11.0
2FG-12 6500 2340-3740 310 15 4.4 8230 2790 3110 15.8
2FC-12 8400 2340-3740 240 15 4.4 10370 2790 3920 17.6
FG-15 1500 8300 4-6 1830-2740 235 7.5 2.2 10410 1880-nji ýyl 4080 12.5
FC-15 10500 1830-2740 185 7.5 2.2 12670 1820 4890 16.8
2FG-15 8300 2280-5480 470 15 4.4 10410 3390 4080 22.1
2FC-15 10500 2280-5480 370 15 4.4 12670 3370 4890 30.7
FG-20 2000 8400 3.6-5.5 3290-5940 400 11-15 3 10790 2530 4490 20.5
FC-20 12900 3210-5940 320 11-15 3 15610 2530 5340 28.5
2FG-20 8400 7780-11880 800 22-30 6 11000 4600 4490 35.5
2FC-20 12900 7780-11880 640 22-30 6 15760 4600 5640 48.7
FG-24 2400 9130 3.67 6800 580 15 3 11650 2910 4970 26.8
FC-24 14130 6800 490 18.5 4 16580 2930 7190 41.0
2FG-24 9130 13600 1160 30 6 12710 5430 5690 45.8
2FC-24 14130 13700 910 37 8 17710 5430 8000 67.9
2FG-30 3000 12500 3.2 23300 1785 40 8 16020 6640 6350 73.0
2FC-30 14300 23300 1410 ---- ---- 17091 ---- 8680 84.8
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň