Bir silindrli gidrawlik konus döwüjisi

Gysga düşündiriş:

Programma meýdanlary: dürli gum we çagyl agregatlary döwmek we barlamak, magdanlary döwmek, daş döwmek amallary we ş.m.
Ulanylýan materiallar: demir magdany, altyn magdany, reňkli metal magdany, granit, kwars, bazalt we ş.m. ýaly gaty gaýalary orta we inçe ezmek.
Iýmitlendirmegiň ululygy: 60560mm
kuwwaty: 27-1600t / sag


Önümiň tanyşdyrylyşy

Degişli önümler

Önümiň tanyşdyrylyşy:

Mehaniki, gidrawlik we akylly dolandyryş birleşdirilen, “Mecru” bir silindrli gidrawlik konus ýykyjy täze dizaýn düşünjelerini we tehnologiýasyny kabul edýär.Kesiji enjamda gidrotehniki göteriji konus bar, ol çykaryş açylyşyny sazlamagy, demir geçelgesini goramagy, boşlugy arassalamagy, aşa ýükden goramagy we önümçilik wagtynda beýleki funksiýalary ýerine ýetirip biler.Birmeňzeş maşyn görnüşi bilen deňeşdirilende, onuň eziji gatnaşygy has uludyr, netijeliligi has ýokary we öndürilen taýýar material bölejikleriň ululygynda birmeňzeşdir.Dürli gum we çagyl ezmek we senagat meýdanlarynda giňden ulanylýar.

Önümiň artykmaçlyklary:

1. Mehaniki, gidrawliki we akylly dolandyryş birleşdirilen, işleýşi ýönekeý we amatly, çykaryş porty bir düwme bilen sazlanýar.
2. Bir maşyn dürli eziji boşluk görnüşlerini üýtgedip biler.Enjam birnäçe orta eziji we inçe eziji boşluklar bilen enjamlaşdyrylandyr.Maşynyň boşlugynyň görnüşini öwürmek üçin diňe degişli boşluk görnüşli astar tagtasy ýaly birnäçe bölekleri çalyşmaly.
3. Doly awtomatiki önümçilik ulgamy bar, bu amatly we çalt işlemek we işgärleriň işlemegi aňsat.
4. Öndürilen taýýar material bölejikleriň birmeňzeş ululygyna, taýýar gum we çagyl agregatynyň ajaýyp hili we gowy bölejik görnüşi bar.
5. Enjamyň gurluşy birneme ýönekeý, soňraky tehniki hyzmat we gözden geçirmek üçin has amatly we tehniki hyzmat wagtyny ep-esli gysgaldýar.

uytr (2) uytr (1)

Iş ýörelgesi:

Gorizontal mil hereketlendiriji bilen hereket edýär we gorizontal mil eksantrik milini aýlamak üçin dişli hereketlendirýär, soň bolsa eksantrik ýeň hereket edýän konusy tegelek çişirmek üçin hereket edýär, üznüksiz ezilmegi we ezilmegi üçin. materiallar.Göçürilýän konusyň aşagyndaky gidrawliki silindri sazlamak bilen, göçürilýän konus akym portunyň göwrümini amatly sazlamak üçin ýokary we aşak hereket edip biler.

ýrttre (3)
yrttre (2)
ýrttre (1)

Önümiň parametrleri:

Bir silindrli konus döwüjiniň tehniki parametrleri

modeli Gowagyň görnüşi (Mm) Iň uly giriş ululygy (Mm) Minimal çykyş ululygy (Kw) Iň ýokary güýç
CSG420 S1 (goşmaça gödek) 240 22 90
S2 (orta gödek) 200 19
CHG420 H1 (gowy) 135 10
H2 (orta jerime) 65 8
H3 (goşmaça jerime) 38 4
CSG430 S1 (goşmaça gödek) 360 25 160
S2 (orta gödek) 300 22
S3 (gödek) 235 19
CHG430 H1 (gowy) 185 13
H2 (orta jerime) 90 10
H3 (goşmaça jerime) 50 6
CSG440 S1 (goşmaça gödek) 450 35 250
S2 (orta gödek) 400 29
S3 (gödek) 300 25
CHG440 H1 (gowy) 215 16
H2 (orta jerime) 110 13
H3 (goşmaça jerime) 70 8
CSG660 S1 (goşmaça gödek) 560 41 315
S2 (orta gödek) 500 38
CHG660 H1 (gowy) 275 16
H2 (orta jerime) 135 16
H3 (goşmaça jerime) 65 13
CHG870 H1 (gowy) 300 22 520
H2 (orta jerime) 155 19
H3 (goşmaça jerime) 80 10
CHG890 H1 (gowy) 370 25 750
H2 (orta jerime) 195 22
H3 (goşmaça jerime) 85 10
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň