Effectiveönekeý täsirli çäge kir ýuwýan maşyn

Gysga düşündiriş:

Ulanylýan ýerler: arassalamak, bahalandyrmak, metallurgiýada arassalamak, gurluşyk materiallary, gidroelektrik we beýleki pudaklarda we inçe we gödek materiallary ýuwmak üçin amatly.
Ulanylýan materiallar: metallurgiýa, gurluşyk materiallary, gidroelektrik we beýleki pudaklarda gum agregatyny ýuwmak, bahalandyrmak, arassalamak we ş.m.
Iýmitlendirmegiň ululygy: ≤10mm
Göwrümi: 20-200T / sag


Önümiň tanyşdyrylyşy

Degişli önümler

Önümiň tanyşdyrylyşy:

MECRU çäge kir ýuwýan maşyn, uly arassalaýyş intensiwligine, göwnejaý gurluşyna, uly öndürijiligine, çäge ýuwmak prosesinde çäge az ýitmegine, esasanam sürüjiniň bölegi suwdan we gumdan izolirlenýär, şonuň üçin şowsuzlyk derejesi häzirki ulanylýan çäge ýuwujy enjamdan has pesdir. .Sebäbi MECRU ösen tehnologiýany kabul etdi we önümleri ösdürmek, gowulaşdyrmak, kämilleşdirmek üçin ýurtda we daşary ýurtlarda çäge daş pudagynyň ösüş ýagdaýy we hakyky ýagdaýy bilen utgaşdy.
hdf

Önümiň artykmaçlyklary:

1, pleönekeý gurluş, geýim bölekleri ýok, aňsat tehniki hyzmat.
2, cleanokary arassaçylyk, uly önüm, gum ýitgisi az.
3, Iş durnuklylygy, az kemçilik, önümçilik aňsat.

Iş ýörelgesi:

Işleýän wagty güýç enjamy üçburçluk kemer, reduktor we dişli peseltmek arkaly hereketlendirijini haýal aýlanmaga iterýär.Gum daşy iýmitlendiriji tankdan kir ýuwýan çüýşe girýär, hereketlendirijiniň sürüjisiniň aşagyna aýlanýar we çäge daşynyň üstüni örtýän hapalary aýyrmak we çäge örtýän suw bug gatlagyny ýok etmek üçin suwsuzlanmagy ýeňilleşdirmek üçin birek-biregi üýşüriň;Şol bir wagtyň özünde, güýçli suw akymyny emele getirmek üçin suw goşuň, ownuk agyrlyk güýji bilen hapalary we daşarky zatlary aýyryň we arassalamak işini tamamlamak üçin olary çykýan kir ýuwýan gapdan çykaryň.

4dd927878c594e2ee795cf16713d865
5775a2069f5aee28bb59c565e7c5c20a
08e91dbad3857b76554c2129f44654c0

Önümiň parametrleri:

Gum ýuwýan maşynyň tehniki parametrleri

Model Tigiriň ululygy (mm) Iň köp iýmitleniş ululygy (mm) Göwrüm (t / sag) Kuwwat (kw) Kuwwat (kw) Agramy
XSD2610 2600x1000 10 20-50 5.5 3255x1982x2690 2.7
XSD2816 2800x1600 10 30-60 11 3540x3000x2880 4.2
XSD3016 3000x1600 10 50-100 15 3845x3000x3080 5.5
XSD3620 3600x2000 10 100-200 22 4500x3560x3700 9.6
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň