Effokary täsirli wibrasiýa ekrany

Gysga düşündiriş:

Ulanylýan ýerler: çäge we daş materiallaryny karýer barlamak üçin, şeýle hem gurluşyk galyndylaryny gaýtadan işlemek, kömür taýýarlamak, magdan gazyp almak, mineral gaýtadan işlemek, gurluşyk materiallary, elektrik energiýasy we himiýa senagaty we beýleki barlag programmalary üçin amatly
Ulanylýan materiallar: kwarsit, demir magdany, granit, bazalt, diabase, slanes, çagyl, hek daşy we ş.m.
Iýmitlendirmegiň ululygy: ≤200mm
Göwrümi: 35-1000T / sag


Önümiň tanyşdyrylyşy

Degişli önümler

Önümiň tanyşdyrylyşy:

Tegelek titreýän ekranyň titremesinde diňe aýratyn şaha bar, şonuň üçin ol ýeke ok titreýän ekran hökmünde hem bellidir, sebäbi ekran gutusynyň hereket traýektoriýasy tegelek ýa-da ýumurtga bolany üçin, tegelek titreýän ekrana at berdi.Şeýle hem granuladan we ownuk ýumşak gaty materiallaryň gury we çygly klassifikasiýasynda giňden ulanylýar.
fdshgtr (1)

Önümiň artykmaçlyklary:

1, Ekran gutusynyň titremesi önümleriň şol bir görnüşine garanyňda has güýçlidir, ekranyň petiklenmegi hadysasy az, barlag netijeliligi we önümçilik netijeliligi az.
2, Enjamyň gurluşy birneme ýönekeý, ekranyň üstüni gönüden-göni söküp we çalşyp bolýar, ulanmak we tehniki hyzmat etmek amatly we wagt tygşytlaýar.
3, Daşarky blok eksantrik titremesi, güýçli tolgundyryjy güýç, amplitudany aňsatlyk bilen sazlaň.
4, gapdal plastinka tutuş egilmäni, ýokary güýji, ekran çarçuwasynyň birikmesi halka trubkasyny kabul edýär, tutuş güýç birmeňzeş, enjamyň hilini ep-esli ýokarlandyrýar.
5, Wibrasiýa ekranynyň hyzmat ediş möhleti uzyn, önümçilikde ses az we rezonans meýdany durnukly bolar ýaly rezin yrgyldy izolýasiýa çeşmesi ulanylýar.
fdshgtr (2)

Iş ýörelgesi:

Tegelek titreýän ekran esasan ekran gutusyndan, titrän, asma (ýa-da goldaw) enjamdan we hereketlendirijiden durýar.Üçburçluk kemerinden hereketlendiriji, şekerdäki deňagramsyz agramyň merkezden gaçyryş güýji sebäpli, ekranyň gutusy titremegi üçin, silkijiniň aýlaw aýlanmagyna itergi berýär.Sarsdyryjynyň eksantrik milini üýtgetmek arkaly dürli amplitudalary alyp bolýar.

IMG_4587
IMG_3986
IMG_4277 (2)

Önümiň parametrleri:

Tegelek wibrasiýa ekranynyň tehniki parametrleri

Model Ekran Iýmitlendirmegiň ululygy
(Mm)
Potensial
(t / sag)
kuwwat
(Kw)
Paluba Meýdanyň meýdany (m ^ 2)
2YK1236 2 4.3 ≤200 35-150 11
2YK1548 2 7.2 ≤200 50-300 15
3YK1548 3 15
2YK1860 2 10.8 ≤200 80-500 22
3YK1860 3 22
4YK1860 4 30
2YK2160 2 12.6 ≤200 100-580 30
3YK2160 3 30
4YK2160 4 37
2YK2460 2 14.4 ≤200 150-650 30
3YK2460 3 37
4YK2460 4 45
2YK2675 2 19.5 ≤200 160-850 45
3YK2675 3 55
2YK3075 2 22.5 ≤200 500-1000 37x2
3YK3075 3 45x2
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň